Vi forestår gerne mange af de nævnte opgaver på konsulentbasis.
Timepris: kr. 500,- + moms. (Dokumenteret arbejdstid) – eller efter fastpristilbud.
Hertil kommer transport, forplejning og ophold efter regning.

Kontakt os på telefon 4354 4300 / 4040 3361 for mere information og tilbud.